Equip Docent 3

 

 

L’equip docent 3 està format per:

 

GRUPS A

GRUPS B

5è PPEC: Asunción Ramos Serrano 5è PPEV: José Ramón Puig Orero
6è PPEC: Soledad Salcedo Romero 6è PPEV: Alicia Valbuena Giménez