VÍDEOS PER A TREBALLAR LA COMPETÈNCIA ORAL EN ANGLÉS

La nostra companya Selina Stoves (Auxiliar de conversa) està preparant una sèrie de videos per a cada curs… Ànim i a practicar

INFANTIL-PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA

PASQUA

TERCER DE PRIMÀRIA

CINQUÉ DE PRIMÀRIA

SISÉ DE PRIMÀRIA