CORONAVIRUS: INFORMACIONS OFICIALS (CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I AJUNTAMENT)

CARTA DEL SECRETARI AUTONÒMIC DIRIGIDA A LA COMUNITAT EDUCATIVA DE CADA CENTRE (27 DE MARÇ DE 2020)

RESOLUCIÓ DE 25 DE MARÇ DE 2020, PER LA QUAL ES PRORROGA LA VIGÈNCIA DELS TÍTOLS I CARNETS DE FAMÍLIES NOMBROSES I MONOPARENTALS EXPEDITS A LA COMUNITAT VALENCIANA

NOTA: ÚNICAMENTE PARA ALUMNADO CON BECA COMPLETA (100%)