Direcció

Victoria García Sarrión

Per a sol·licitar una entrevista amb la Directora del Centre, han d’omplir un imprés disponible en Consergeria, en el qual s’indicarà breument l’assumpte que desitgen tractar i les dades de contacte.