EQUIP DOCENT 3

L’equip docent 3 està format per:
5é A: Soledad Salcedo
5é B: Lucila Fuster
6é A: Asunción Ramos
6é B: José Ramón Puig