EQUIP ESPECIALITZAT DE SUPORT A LA INCLUSIÓ

L’equip docent de suport a la inclusió està format per les següents professionals:

Mariola López Orientadora educativa SPE V-1
Teresa Torrejón Pedagogia Terapèutica (UECIL)
Alicia Bartual Audició i Llenguatge (UECIL)
Cristina CalpeAudició i Llenguatge
Mª Ángeles SosaPedagogia Terapèutica
Alicia MinguetPedagogia Terapèutica
(compartida amb el CEIP AIORA)
Teresa NietoAudició i Llenguatge
Ana Mª Domene Educadora Educació Especial
Mª Amparo MínguezEducadora Educació Especial (UECIL)
Merche EsteveEducadora Educació Especial