EQUIP ESPECIALITZAT DE SUPORT A LA INCLUSIÓ

L’equip docent de suport a la inclusió està format per les següents professionals:

Mariola López Orientadora educativa
Teresa Torrejón Pedagogia Terapèutica (UECIL)
Alicia Bartual Audició i Llenguatge (UECIL)
Mery LloretAudició i Llenguatge
Silvia CamarenaPedagogia Terapèutica
Cova GarcíaPedagogia Terapèutica
Ana Mª DomeneEducadora Educació Especial
Mª Amparo MínguezEducadora Educació Especial (UECIL)
Merche EsteveEducadora Educació Especial