LLISTES DEFINITIVES

INFORMACIÓ ADMISSIÓ CURS 2020-2021 (10/07/20)
Ja es poden consultar les llistes definitives i a partir del dilluns 13 de juliol poden acudir al centre pel sobre de matrícula.

INFORMACIÓN ADMISIÓN CURSO 2020-2021 (10/07/20) Ya se pueden consultar las listas definitivas y a partir del lunes 13 de julio pueden acudir al centro a por el sobre de matrícula.